Zamestnať

Kedy môžu Ukrainci pracovať v SR?

Občania Ukrajiny, ktorým bol umožnený vstup cez slovenskú hranicu, môžu u nás tráviť krátkodobý pobyt do 90 dní, alebo požiadať o dočasné útočisko alebo azyl. V aktuálnej situácii je pre ľudí z Ukrajiny vhodnejšie žiadať o status dočasného útočiska ako o azyl.