Zamestnať

Čo by si mal vedieť o zamestnávaní
osôb z Ukrajiny

Obyvatelia Ukrajiny, ktorí získali štatút dočasného útočiska, majú rovnaký prístup k pracovnému trhu ako občania Slovenska (okrem štátnozamestnaneckých miest). Môžu sa zamestnať na pracovnú zmluvu alebo formou dohody v zmysle ustanovení Zákonníka práce.

Čo musí mať odídenec, aby ste ho mohli zamestnať?

Najdôležitejším je dokument potvrdzujúci štatút dočasného útočiska.

Špecifické požiadavky pre prácu v HORECA

Pre prácu v HORECA prevádzkach platí, že každý zamestnanec, ktorý prichádza do styku s potravinami alebo pokrmami musí mať: