Nájsť prácu v Horeca

Kedy môžete pracovať v SR?

Ak ste občanom Ukrajiny, ktorému bol umožnený vstup cez slovenskú hranicu, môžete u nás tráviť krátkodobý pobyt do 90 dní, alebo požiadať o dočasné útočisko alebo azyl. V aktuálnej situácii je pre ľudí z Ukrajiny vhodnejšie žiadať o status dočasného útočiska ako o azyl.