O projekte

Unikátny projekt spolupráce zamestnávateľov a mimovládneho neziskového sektora na Slovensku, s cieľom uľahčiť zamestnanie v HORECA sektore pre ľudí prichádzajúcich z krajín mimo EÚ na Slovensko. Prináša zosumarizované, komplexné a prehľadné informácie, tak pre zamestnávateľov ako aj pre zamestnancov, so zámerom uľahčenia celého procesu získania zamestnania a zamestnávania. V spolupráci s partnermi projektu ponúka prepojenie na databázu voľných pracovných miest. V súčasnom období evidujeme v HORECA sektore 12 000 voľných pracovných pozícií.

Horeca na Slovensku

Na Slovensku podniká viac ako 20 000 zamestnávateľov v HORECA, pričom viac ako 90 % z nich sú mikro, malé alebo stredné podniky. V období pred pandémiou pracovalo v tomto sektore viac ako 110 000 zamestnancov, spolu s ďalšími službami viac ako 160 000 osôb, čo predstavuje 6,2 % z celkového počtu zamestnancov v SR. Práca v podnikoch HORECA je často vhodná aj pre ľudí bez príslušného vzdelania či pracovných skúseností. 62 % zamestnancov v HORECA sú ženy.

Partneri iniciatívy