Všetko pre prácu v Horeca

Iniciatíva zástupcov mimovládneho neziskového sektora a podnikateľov v Horeca na Slovensku

Chcem pracovať v Horeca

Informácie o zamestnaní, zákonných nárokoch a benefitoch pre zamestnancov, aj to čo potrebujete pre prácu v HORECA.

Ponúkam prácu v Horeca

Informácie pre HORECA zamestnávateľov o podmienkach zamestnávania občanov z Ukrajiny či ľudí z tretích krajín.

Milí ukrajinskí priatelia a priatelia z tretích krajín,

Zamestnávatelia a podnikatelia v ubytovacích či stravovacích službách od prvých dní poskytovali a poskytujú pomoc.

Pomôcť si môžeme navzájom, napríklad aj tým, že si u nás nájdete uplatnenie v hotelierstve či gastre, bez ohľadu na to či dočasne, alebo dlhodobo. Naša iniciatíva Vám na tejto stránke ponúka kompletné informácie o najvhodnejšom spôsobe ako získať prístup nielen k práci ale aj iným nástrojom pomoci počas vášho pobytu na Slovensku.

Horeca na Slovensku

Na Slovensku podniká viac ako 20 000 zamestnávateľov v HORECA, pričom viac ako 90 % z nich sú mikro, malé alebo stredné podniky. V období pred pandémiou pracovalo v tomto sektore viac ako 110 000 zamestnancov, spolu s ďalšími službami viac ako 160 000 osôb, čo predstavuje 6,2 % z celkového počtu zamestnancov v SR. Práca v podnikoch HORECA je často vhodná aj pre ľudí bez príslušného vzdelania či pracovných skúseností. 62 % zamestnancov v HORECA sú ženy.

Partneri iniciatívy