Nájsť prácu v Horeca

Čo by si mal vedieť o zamestnávaní v SR

Obyvatelia Ukrajiny, ktorí získali dočasné útočisko, majú rovnaký prístup k pracovnému trhu ako občania Slovenska (okrem štátnozamestnaneckých miest). Môžu sa zamestnať na pracovnú zmluvu alebo formou dohody. Zákonník práce je základným predpisom, ktorý upravuje individuálne pracovnoprávne vzťahy v súvislosti s výkonom závislej práce fyzických osôb právnickými osobami alebo fyzickými osobami a ďalej kolektívne pracovnoprávne vzťahy.

Základné informácie o zamestnávaní na Slovensku

Čo by ste mali vedieť o práci v HORECA

Slovom HORECA sa často označujú podniky ako HOTELY, REŠTAURÁCIE alebo kaviarne – CAFES. HORECA podniky patria k najväčším prvozamestnávateľom. Najviac mladých ľudí získava svoje prvé pracovné skúsenosti práve v týchto podnikoch. Mnoho pracovných pozícií je vhodných aj pre ľudí, ktorý nemajú príslušnú kvalifikáciu alebo pracovné skúsenosti, rýchlo si ich osvoja. Štatistiky zároveň ukazujú, že v týchto podnikoch pracuje viac žien ako mužov.

Pred pandémiou pracovalo na Slovensku počas hlavných turistických sezón viac ako 110 tisíc ľudí. V dôsledku opatrení v boji proti pandémií počet zamestnancov klesol, no dopyt po týchto službách sa zvyšuje a zamestnávatelia ponúkajú mnoho pracovných príležitostí.

Špecifické požiadavky pre prácu v HORECA

Pre prácu v HORECA prevádzkach platí, že každý zamestnanec, ktorý prichádza do styku s potravinami alebo pokrmami musí mať:

Ďalšie výhody zamestnania sa v HORECA

Mnohé ubytovacie zariadenia vedia poskytnúť svojim zamestnancom dočasne, alebo na určitú dobu aj ubytovanie, či už priamo vo svojich prevádzkach, alebo sprostredkovane. Dočasné riešenie ubytovania prostredníctvom zamestnávateľa môže byť výraznou pomocou a benefitom pri hľadaní práce.

Upozornenie na nebezpečné praktiky

Na čo si dávať pri zamestnávaní pozor:
  • ak niekto ponúka prácu bez presných informácií o názve firmy, mieste výkonu práce, pracovnej činnosti, či mzde;
  • ak niekto ponúka prácu a žiada odo mňa odovzdať cestovný doklad;
  • ak zamestnávateľ nedá podpísať pracovnú zmluvu alebo je pracovná zmluva napísaná v jazyku, ktorému nerozumiem;
  • ak niekto ponúka prácu, za ktorú mi poskytne len ubytovanie a stravu;
  • ak mi ponúka prácu sprostredkovateľská agentúra a chce, aby som za poskytnutie zaplatil poplatok